VYDAVATELSTVÍ GELTON, HAVLÍČKOVA 1155, 271 01 NOVÉ STRAŠECÍ, TELEFON / ZÁZN.: 313 572 113, MOBIL: 602 394 532

ÚVODNÍ STRANA
PLUS SLÁNSKÉ LISTY KNIHY KONTAKTY INZERCE E-MAIL
sl-listy-logo.gif, 2,7kB
zpravodajský server
slánského regionu

 

Knihy z Vydavatelství Gelton

(Objednané publikace Vám zašleme na dobírku.
K celkové ceně za objednané knihy účtujeme poštovné a balné ve výši 120 Kč.
)


Osobnosti Rakovnicka a Novostrašecka s ukázkami jejich rukopisů

Napsal František Frolík

Osobnosti Rakovnicka a Novostrašecka s ukázkami jejich rukopisů

V knize je představeno 130 osobností rakovnického a novostrašeckého regionu a navazuje na publikaci Osobnosti Kladenska s ukázkami jejich rukopisů. Základem a prvotním impulsem k vytvoření publikace tohoto charakteru byla autorova sbírka autogramů a rukopisů českých osobností všech oborů lidské činnosti. Část sbírky tvoří rukopisy rodáků Středočeského kraje a osobností v jednotlivých regionech žijících, pracujících nebo jiným způsobem s regionem spjatých. Autogramy a rukopisy těchto osobností byly také základem několika výstav, které v minulých letech pořádal v řadě středočeských měst.

Kniha je v pevné vazbě, plněbarevný tisk, 315 stran
Cena 290 Kč
formulář k objednání knih

Instalatérem proti své vůli aneb jak se stát redaktorem

Napsal Zdeněk Tvrdek

Instalatérem proti své vůli abeb jak se stát redaktorem

Jak se instalatér stal novinářem. Ukázka z knihy:

Prázdniny utekly jako voda a přišlo 6. září roku 1949, den mého nástupu do učení. Pro rodiče to byl den slavnostní, pro mne ani trochu. Matka mě vzbudila už před šestou hodinou ranní, na což jsem nebyl zvyklý. A láskyplně mi zapěla do ucha: „Vstávej chlapče. Musíš se včas připravit na cestu do nového života. Dnes se začneš učit řemeslu, které má zlaté dno…“ Jak jsem byl rozespalý, do polštáře jsem zamumlal:

„…a taky posraný víko…“

Nebylo to z mojí hlavy, ale trenéra Čumpelíka, který, že se to tak říká, věděl od svého bratrance instalatéra ze Sokolova. Matka to naštěstí neslyšela, a protože mlčela, tak jsem se obrátil na bok a chtěl spát dál. Tvrdě jsem ale narazil. „Hergot vstávej!“, už zase byla u mne a zatřásla se mnou, že jsem málem spadl z postele. „Koukej se umejt, oblíct; na stole máš kafe a dva dalamánky a mazej do práce!“

Kniha je v pevné vazbě, ilustrovaná v barvě Honzou Fantou, 150 stran
Cena 180 Kč
formulář k objednání knih

Novostrašečtí učitelé – I. díl

Napsal Jiří Červenka

Novostrašečtí učitelé

Autor zpracoval životní příběhy 350 bývalých i současných učitelů Základní školy v Novém Strašecí, kteří v ní působili v letech 1733 – 2015. Vše sepsal ve většině případů na základě jejich vlastního vyprávění nebo svědectví ještě žijících potomků (dětí, vnuků, pravnuků či ostatních příbuzných), po kterých pátral po celé republice, dokonce i v zahraničí. Trojdílná publikace obsahuje cca 900 dobových fotografií.

V I. díle naleznete životní příběhy řídících učitelů z let 1633 až 2015, školníků (1901 – 2015), sekretářek (1956 – 2015), katechetů (1900 – 1948) a učitelů, kteří na novostrašeckou školu nastoupili v letech 1633 – 1930.

Kniha je v pevné vazbě, barevný a černobílý tisk, 318 stran
Cena 290 Kč
formulář k objednání knihNovostrašečtí učitelé – II. díl

Napsal Jiří Červenka

Novostrašečtí učitelé

Autor zpracoval životní příběhy 350 bývalých i současných učitelů Základní školy v Novém Strašecí, kteří v ní působili v letech 1733 – 2015. Vše sepsal ve většině případů na základě jejich vlastního vyprávění nebo svědectví ještě žijících potomků (dětí, vnuků, pravnuků či ostatních příbuzných), po kterých pátral po celé republice, dokonce i v zahraničí. Trojdílná publikace obsahuje cca 900 dobových fotografií.

Ve II. díle naleznete životní příběhy řídících učitelů, kteří na novostrašeckou školu nastoupili v letech 1930 – 1958.

Kniha je v pevné vazbě, barevný a černobílý tisk, 310 stran
Cena 290 Kč
formulář k objednání knih

Novostrašečtí učitelé – III. díl

Napsal Jiří Červenka

Novostrašečtí učitelé

Autor zpracoval životní příběhy 350 bývalých i současných učitelů Základní školy v Novém Strašecí, kteří v ní působili v letech 1733 – 2015. Vše sepsal ve většině případů na základě jejich vlastního vyprávění nebo svědectví ještě žijících potomků (dětí, vnuků, pravnuků či ostatních příbuzných), po kterých pátral po celé republice, dokonce i v zahraničí. Trojdílná publikace obsahuje cca 900 dobových fotografií.

Ve III. díle naleznete životní příběhy řídících učitelů, kteří na novostrašeckou školu nastoupili v letech 1958 – 2015.

Kniha je v pevné vazbě, barevný a černobílý tisk, 308 stran
Cena 290 Kč
formulář k objednání knih
Slánské hospody – I. díl

Napsali Libor Dobner/Libor Pošta

Slánské hospody

V knize jsou představeny slánské hospody z časů Rakouska-Uherska, první republiky, Protektorátu, socialismu i dnešní doby, tak, jak ve Slaném postupně vznikaly. V obou dvou dílech je zveřejněno 362 dobových fotografií a plánků, a také 28 kreseb od Ladislava Oplta.

Mnohaletá práce Libora Dobnera se tak dočkala knižního zpracování, které Libor Pošta doplnil představením současného provozu místních restaurací.

V I. díle naleznete slánské hospody, které ve Slaném vznikly v 18. a 19. století.

Kniha je v pevné vazbě, barevný a černobílý tisk, 222 stran
Cena 290 Kč
formulář k objednání knihSlánské hospody – II. díl

Napsali Libor Dobner/Libor Pošta

Slánské hospody

V knize jsou představeny slánské hospody z časů Rakouska-Uherska, první republiky, Protektorátu, socialismu i dnešní doby, tak, jak ve Slaném postupně vznikaly. V obou dvou dílech je zveřejněno 362 dobových fotografií a plánků, a také 28 kreseb od Ladislava Oplta.

Mnohaletá práce Libora Dobnera se tak dočkala knižního zpracování, které Libor Pošta doplnil představením současného provozu místních restaurací.

Ve II. díle naleznete slánské hospody, které ve Slaném vznikaly od konce 19. století až do současné doby.

Kniha je v pevné vazbě, barevný a černobílý tisk, 232 stran
Cena 290 Kč
formulář k objednání knih


Osobnosti Kladenska s ukázkami jejich rukopisů

František Frolík

Osobnosti Kladenska s ukázkami jejich rukopisů

V knize je představeno 150 osobností kladenského regionu. Základem a prvotním impulsem k vytvoření publikace tohoto charakteru byla autorova sbírka autogramů a rukopisů českých osobností všech oborů lidské činnosti. Část sbírky tvoří rukopisy rodáků Středočeského kraje a osobností v jednotlivých regionech žijících, pracujících nebo jiným způsobem s regionem spjatých. Autogramy a rukopisy těchto osobností byly také základem několika výstav, které v minulých letech pořádal v řadě středočeských měst.

Kniha je v pevné vazbě, barevný a černobílý tisk, 284 stran
Cena 290 Kč
formulář k objednání knih

Novostrašečtí faráři

Napsal Jiří Červenka

Novostrašečtí faráři

Životní příběhy 100 novostrašeckých kněží

Před dvěma lety jsem nalezl v místním novostrašeckém muzeu pětašedesát let starý dopis pátera Františka Syky, v kterém muzejního správce upozorňuje, že by bylo velice dobré zachovat na jednotlivé bývalé faráře a kaplany obrazové a textové vzpomínky. Vyzval proto město, aby se našel někdo, kdo by tyto informace a fotografie dokázal nejen vypátrat, ale rovněž i zpracovat a uchovat je tak pro příští generace. Městské muzeum mu tehdy odpovědělo, že by to bylo jistě vhodné a patřičné, ale protože, jak je známo, faráři potomky nemají, bylo by velmi obtížné, ne-li přímo nemožné, tento projekt uskutečnit.

Po přečtení tohoto dopisu jsem si řekl, že se pokusím přání P. Františka Syky, který patřil mezi nejobětavější a nejoblíbenější novostrašecké kněze, po více než půl století splnit sám. Věděl jsem, že po tolika desetiletích, resp. po uplynutí doby téměř tří generací, bude velmi náročně vypátrat cokoliv osobního, a z toho poté sestavit portréty jednotlivých kněží, včetně jejich podobizen.

Přesto jsem se o to pokusil.

Ke každému knězi jsem si zhotovil určitý rodokmen a na jeho základě jsem v terénu pátral po jejich synovcích, prasynovcích, praprasynovcích či dokonce prapraprasynovcích. Právě od těchto nalezených vzdálených příbuzných jsem postupně získal velké množství portrétů dotyčných kněží (celkem je v knize uvedeno 190 dobových fotografií). Životní příběhy jednotlivých farářů a kaplanů jsem sestavil nejen na základě dobových písemností, které jsem nalézal v nejrůznějších archivech, muzeích a soukromých sbírkách, ale také díky svědeckým výpovědím nepřímých potomků a známých dotyčných kněží.

Do jaké míry jsem přání Otce Františka Syky splnil, to se již od něj samotného nedovím, nicméně jsem osobně rád, že se mi podařilo skutečně na poslední chvíli, za spolupráce několika desítek milých a obětavých lidí, vytvořit u 32 novostrašeckých farářů a kaplanů jejich portréty a životní příběhy.

Autor

Kniha je v pevné vazbě, má 328 stran a obsahuje 190 dobových fotografiích včetně barevných
Cena 600 Kč.
Kč (náklad rozebrán), jedná se o 2. vydání

formulář k objednání knih

Válečné zápisky z druhé světové války Aloise Dolejše z Nového Strašecí

Napsal: Alois Dolejš/Dagmar Neprašová

Válečné zápisky z druhé světové války Aloise Dolejše z Nového Strašecí

Můj život plynul až do teď zcela krásně, teprve tahle vojna mne život změní, neboť válka je ubíjení lidu, ať po stránce tělesné, tak i duševní.

Celý čas jsem se hrozně bál být vojákem, třeba i v míru. A teď nastupuji v tom nejhorším čase, kdy jeden nevraží na druhého a dokonce se mají vzájemně zabíjet. Spoléhám na svoje štěstí, že tuto krutou zkoušku přečkám a vrátím se domů se zdravými kostmi, které jsem dostal od mých rodičů v opatrování. Tak od zítra již počne můj trpký život...

Na konci války na shledanou!

Alois Dolejš, Nové Strašecí

(ze soukromých zápisků 17letého Aloise Dolejše z 10. května 1916)

Kniha je v pevné vazbě, má 352 stran a obsahuje řadu dobových fotografií
Cena 300 Kč.

formulář k objednání knih

Řeznická krev

Napsal: Jan Nohýnek

Řeznická krev

Josef Vejvoda se narodil v roce 1924 v Broumech. Od svých tří let žil s rodiči v Rakovníku, kde získal lásku ke sportu. Zajímalo jej cvičení v Sokole, cyklistika, box a později motorismus. Byl prudší povahy, proto získal svoji přezdívku „řeznická krev“.

Když mu bylo devatenáct a válka byla v plném proudu, nasadili jej na práci do Reichu. Nejdříve do Kolína nad Rýnem a později na přímluvu jeho strýce Wasema, manžela jeho tety a otce milované sestřenice Margot, do Frankfurtu nad Mohanem. To se psal rok 1943. Zde pomáhal dodávkou chleba všem totálně nasazeným z různých zemí, včetně Rusů. Měl zdroj u jednoho antifašisty. V Německu se choval neohroženě, když i zde se projevila jeho řeznická krev a jednu ránu uštědřil německému slídilovi. Jinak se snažil být nanejvýš opatrný. Zde prožíval také první lásky.

Po válce se plně věnoval závodění v cyklistice a později na motocyklech. Svůj první stroj Jawa 250 v ogarském rámu si sestrojil sám a v roce 1949 jel svůj první závod, a hned jej vyhrál. Poté začal úzce spolupracovat s děčínskou stájí pana Štěpiny, od které získal Jawu 250 pérák žluté barvy, na kterém v roce 1950 zvítězil ve Velké ceně Brna. Úspěchy v tomto sportu pokračovaly. V roce 1951 zvítězil mimo jiné ve Velké ceně Prahy a začal reprezentovat...

V roce 1953 byl zatčen a za pobuřování ho komunistická justice odsoudila k několikaletému pobytu v lágru. V Jáchymově, v těžkých neúnosných podmínkách rubal uran, ale ani tam ho nezlomili a po návratu z vězení opět sedl na motocykl, aby mohl porážet své soupeře...

V roce 2014 oslavil pln energie a optimismu své 90. narozeniny.

Kniha je v pevné vazbě, má 400 stran a obsahuje řadu dobových fotografií
Cena 295 Kč.

formulář k objednání knihNovostrašecké zkazky

Napsal Miloslav Broumský

Novostrašecké zkazky

Krátce po druhé světové válce mne výkonný redaktor jednoho regionálního časopisu požádal, abych pro jeho měsíčník napsal seriál článků o památkách našeho města, které by měly vypovídat o pestrosti a proměnlivosti jeho dějin. Poslechl jsem ho, začal jsem na toto téma hovořit s lidmi a studovat adekvátní historické dokumenty.

Záznamy, které jsem tehdy pořídil, však zůstaly nevyužity, neboť časopis, v němž měly být otištěny, v oné nestálé době zanikl. Proto jsem je ještě v syrovém stavu založil s tím, že se k nim při vhodné příležitosti vrátím. Nepředpokládal jsem ale, že se tak stane až za šedesát devět let, kdy mne po přečtení knížky „Lidičky ze strašecké uličky“, kterou vydalo novostrašecké nakladatelství Gelton napadlo, že by mohlo být čtenářsky zajímavé vydat také publikaci o událostech, které mám zachyceny v mých před lety pořízených záznamech lidových vyprávění. A tak jsem tyto zápisky připravil do tisku a nabídl novostrašeckému nakladateli.

Autor

Kniha je v brožované vazbě, má 64 stran, ilustrace Ladislav Oplt
Cena 200 Kč.

formulář k objednání knihNa Kladensku se krásně lhalo

Napsala Olga Fikrlová

Na Kladensku se krásně lhalo

Autorka své dětství a mládí prožila v padesátých a šedesátých letech na Slánsku, maturovala ve Slaném v roce 1973. Poté žila na Kladensku, a to až do roku 2010.

Od mala vnímala maloměstské lidičky, jejich konzervativnost, předsudky, pokrytectví a masky. Dětství jí poznamenala studená válka, mládí zase okupace spojeneckých vojsk a následná normalizace. Na tyto prožitky se ve své knize dnes dívá s humorným nadhledem:

Druhý den mě k tanci zval přiopilý hlas: „Pojď se mnou na pokoj, pokecáme o tvé tvorbě, jo? A když budeš hodná...“ „Ale já mám kluka,“ namítla jsem nevinně.

„No, já zas ženu v porodnici,“ zasmála se tehdy vepřová hlava. Utekla jsem. V rohu chodby si to užíval další lektor s jednou z nadějných poetek, mezi obřími kytkami se ozývalo mlaskání.

Kniha je v brožované vazbě a má 52 stran, ilustrace Magdalena Ungerová
Cena 200 Kč.

formulář k objednání knihLáska po Kladensku aneb kladenský dekameron

Napsal Jiří Rezek

Láska po Kladensku aneb kladenský dekameron

Ve své třetí knize nás Jiří Rezek opět zavádí do zemitého a drsného Kladna. Deset lechtivě erotických, příběhů, ve kterých překvapivě dominuje hlavně vtip, mnohdy ústící do drtivé ironie, se odehrává od 50. let minulého století po současnost. Protagonisté prožívají své milostné zápletky v Kladně, ale také na cestách do Moskvy v letech padesátých, do Egypta či Itálie po roce 1989. Konce příběhů jsou často šokující a doslova nemilosrdné.

Autorův vypravěčský talent zpracovává s psychologickou vytříbeností rozmanitost lidských vztahů a pohledů na ně. Neúprosnost jadrné zemitosti však vyvažuje silná empatie k člověku.

Kniha je v pevné vazbě a má 120 stran
Cena 180 Kč.

formulář k objednání knih

Život bez bytí

Napsal Marek Kettner

kn-zivot-bez-byti.jpg, 14kB

Dnes převládající pojetí smyslu je snadno pochopitelně založeno na představě „šťastného vědomí".

Lidské vědomí však naproti tomu využívá veškerou vůli k vytvoření polarit, jako jsou štěstí a smutek, pouze k zajištění trvání napětí mezi „uvnitř a vně".

Pokud může člověk k zachování smyslu nějak přispět, pak tedy jedině nevědomě.

Znamená to, že nemůže nic vskutku důležitého udělat? Snad právě naopak. S tímto v mysli se o to teprve může upřímně pokusit.

Kniha je v brožované vazbě a má 96 stran.
Cena 120 Kč.

formulář k objednání knihLidičky ze strašecké uličky

Napsal Ladislav Oplt

kn-lidicky_ze_strasecke_ulicky.jpg, 22kB

Většina lidí ve společnosti je šedých, kteří ničím zvláštním nevybočují z průměru. Jen málokdo se zapíše do povědomí svých spoluobčanů takovým způsobem, aby na něj vzpomínali ještě dlouho po jeho smrti. V každém městě, městečku a dokonce i malé vesničce vždycky takoví lidé žili. Nikdo z nich nebyl veleúspěšným podnikatelem, dlouholetým starostou, lidovým umělcem ani místním politikem, a přesto dokázali po sobě zanechat výraznou stopu, a to díky svému osobitému humoru, povahovým vlastnostem či svéráznému způsobu života.

Pojďme si touto knihou zavzpomínat na šestnáct novostrašeckých občanů, kteří sice již nejsou mezi námi, nicméně se jim podařilo vtisknout svůj život do naší paměti.

Kniha je v brožované vazbě a má 120 stran.
Cena 200 Kč.

formulář k objednání knih

Bojoval jsem za císaře pána

Napsali Augustin Mudrák a Jiří Červenka

kn-bojoval_jsem_za_cisare_pana.jpg, 14kB

Český voják, Augustin Mudrák (1888 - 1971), strávil s krátkými přestávkami na vojně deset let. Nejprve v roce 1909 nastoupil na tříletou vojenskou základní službu, po jejím skončení byl povolán zpět na vojnu v rámci částečné mobilizace, aby za několik dalších měsíců nastoupil na bojiště první světové války. Augustin Mudrák si po celou tuto dobu denně zaznamenával do svého kapesního notýsku své strhující zážitky z bojišť i ze zázemí.

Pojďme se tedy vrátit o sto let nazpět a prožijme s bývalým českým vojákem deset let jeho vojenské služby. Ocitneme se na bojištích první světové války, dozvíme se, jak tyto boje probíhaly, co při nich on sám pociťoval a jak toužil žít, přestože si nedovedl představit, že jednu z nejstrašnějších válek v lidských dějinách vůbec může přežít.

Kniha je v pevné vazbě a má 152 stran.
Cena 300 Kč.

formulář k objednání knih

Bratři ve válce

Napsal René Černý

Bratři ve válce

Trojice bratrů Mikšových z Janova u Rakovníka vstoupila v květnu 1942 do válečných událostí v protektorátu poté, co nejstarší z nich přistál jako parašutista ve své vlasti. Arnošt Mikš byl členem paraskupiny ZINC vyslané na území Protektorátu Čech a Moravy vedením zahraničního odboje z Velké Británie.

Bratři Mikšové nalezli ochotné spolupracovníky v řadách četníků i prostých občanů. Někteří z nich zaplatili za svoji pomoc cenu nejvyšší. Paradoxem osudu bylo, že příslušníci téhož četnického sboru, z jehož řad se Arnoštu Mikšovi dostalo pomoci, byli okolnostmi doby donuceni se zbraní v ruce zasáhnout právě proti němu - proti člověku, který přišel bojovat za svobodu jejich společného národa.

Autor tuto tragédii hodnotí nejen z historického hlediska, ale představuje i některé aktéry dramatu v širších souvislostech. Rovněž celý střet parašutisty s křivoklátskými četníky hodnotí i z policejního hlediska.

Brožovaná vazba, 202 stran.
Cena 250 Kč.

formulář k objednání knihNebij mě, můj milovaný synu

Napsala Vendula Hrabáková

Nebij mě, můj milovaný synu

Autorka ve své neobyčejné knize líčí svůj každodenní „zápas" se svým těžce mentálně postiženým synem. Narodil se jí jako autista s velice agresivními sklony. Nemluví, neuvažuje, a čím je starší, tím častěji svou matku fyzicky napadá. Jeho pěsti a kopance jsou stále tvrdší a nikdo nikdy neví, v jakém okamžiku se rozhodne udeřit. V návalu náhlého vzteku demoluje nábytek a vlastně vše, co mu přijde pod ruku. Ve svých dvaceti letech již má daleko větší sílu, než jeho matka, která od rána do noci trne, kdy a čím na ni opět zaútočí. Ona ho však přesto miluje a nedokáže si představit, že ho zavřou na doživotí do ústavu. A navíc, žádné zařízení takhle agresivního jedince stejně nechce přijmout. Autorka v roli matky se ocitá v začarovaném kruhu, každé ráno se probouzí s ohromným strachem a s hrůzou očekává, co se ten den stane a zda se svému synovi ještě ubrání. Po celém těle má modřiny a stopy po krvavých útocích. Žije v neustálém stresu a nemůže již ani jíst, za poslední týdny zhubla deset kilo a je psychicky i fyzicky na úplném dně. Její životní cíle, které kdysi měla, se zúžily na jediný - ubránit se svému synovi a nedopustit, aby po jeho dalším tvrdém útoku, se z něj stal sirotek...

Kniha je v brožované vazbě a má 160 stran.
Cena 200 Kč.

formulář k objednání knihFarářova zpověď

Napsal Pius Josef Peterka

Farářova zpověď

Pius Josef Peterka se stal knězem v roce 1954, tedy v době, kdy komunistický totalitní režim dokončoval své běsnící tažení proti církvi. Po dvouleté vojenské službě poté působil více než tři desetiletí na novostrašecké faře. Za ta dlouhá léta dokázal na Novostrašecku zachránit doslova vlastníma rukama všechny místní kostely a kapličky a svou obětavostí a vstřícností se zapsal do srdcí mnoha obyvatel, a to i těch nevěřících. Sepsané paměti Piusem Josefem Peterkou se vyznačují otevřeností, upřímností a vzpomínkami na mnoho místních lidí. Autor vzpomíná i na období, kdy působil na ostatních farnostech, a tak tato knížka jistě osloví i řadu občanů z Dobřan, Chotěšova, Chlumčan, Vstiše, Mariánských Lázní, Velké Hleďsebe, Lázní Kynžvart, Úšovic, Úterý a dalších obcí.

Kniha je v brožované vazbě a má 136 stran. Kniha je doplněna 67 dobovými fotografiemi.
Cena 200 Kč.

formulář k objednání knih

Vánoční zločin na Šibeničním vrchu

Napsal Jiří Červenka/František Zázvorka

Vánoční zločin na Šibeničním vrchu

Před osmou hodinou večerní, v neděli 27. prosince 1936, se mladí manželé Kloužkovi ubírají po cestě od železničního nádraží nahoru do Nového Strašecí. Uctivě a hlasitě se přitom zdraví se všemi kolemjdoucími. U spoluobčanů se oba těší velmi dobré pověsti - on je učitelem na obecní škole a ona zase pracuje na městském úřadě. Před několika týdny se vzali. Milují se, jeden bez druhého nemohou žít a téměř všude chodí spolu. Dnes mají mimořádně naspěch, chtějí totiž v místním biografu stihnout večerní film „Artisté". Jsou udýchaní a trochu nervózní, před několika minutami totiž na Šibeničním vrchu spáchali zákeřnou, dlouho plánovanou vraždu…

Kniha je v brožované vazbě a má 120 stran. Publikace je doplněna 53 dobovými fotografiemi.
Cena 200 Kč.

formulář k objednání knihS pozdravem Tvůj Sam

Napsala Jana Mrázková

S pozdravem Tvůj Sam

Autorka originálním způsobem popisuje život štěněte anglického kokršpaněla Sama v prvním jeho roce jeho života. Prostřednictvím fiktivních dopisů, které malý Samík píše své mamince, sourozencům a ostatním známým, se čtenáři dozvídají, co štěňátko v životě zažilo, jak na co reagovalo či co se mu líbilo nebo nelíbilo. Malý Sam nechává čtenáře nahlédnout do jeho vnitřních pocitů a rád se s nimi dělí o své radosti, strasti či nové zážitky...

Kniha je v brožované vazbě a má 152 stran. Svými ilustracemi doplnil Luděk Schneider.
Cena 200 Kč.

formulář k objednání knih

Jak se žilo před sto lety

Napsal Jiří Červenka/František Zázvorka

Jak se žilo před sto lety

Koncem předminulého a začátkem minulého století vypadaly české vesnice zcela jinak a jejich obyvatelé v nich žili, v porovnání s dneškem, naprosto odlišným způsobem. Dnešní lidé ale o způsobu žití tehdejších vesničanů - jejich všedních starostech, zvycích, morálce, apod., nevědí téměř nic. O tom, jak se žilo v Rynholci a Rynholeckém Pecínově na přelomu 19. a 20. století poutavě vypráví František Zázvorka, který svá klukovská léta prožil v jedné chaloupce se šindelovou střechou na „Drahech" a každodenní život místních vesničanů pečlivě zaznamenával do své úžasné mnoha- svazkové kroniky. Jiří Červenka pak jeho paměti nevšedním, originálním způsobem zpracoval v knize Jak se žilo před sto lety.

Kniha je v pevné vazbě a má 272 stran. V publikaci nechybí ani četné dobové kresby Luďka Schneidera.
Cena 350 Kč.

formulář k objednání knihKriminální případy z Kladenska, Slánska a Novostrašecka

Napsal Jiří Červenka

Kriminální případy z Kladenska, Slánska a Novostrašecka

Kniha Kriminální případy z Kladenska, Slánska a Novostrašecka odkrývá praktiky pachatelů závažných trestných činů a jejich honců – kriminalistů, od počátku minulého staletí do čtyřicátých let. Přestože dávné trestní spisy zapadaly množstvím prachu, autorovi knihy se ho podařilo z mnoha smést a vyjmout ty, které mapují nejzávažnější trestní činy té doby, jež otřásly nejen regiony, v nichž se udály, ale i celou monarchií, první republikou, či protektorátem.

Kniha je v pevné vazbě a má 244 stran, opatřena 55 dobovými fotografiemi.
Cena 300 Kč.

formulář k objednání knih

Sametový příběh rakovnické revoluce

Napsal Sláva Pilík

Sametový příběh rakovnické revoluce

Příběh o nádherné době před dvaceti lety, strachu i nadějích lidí, kteří se zbavovali nenáviděné totality, jež jim vládla, napsal novinář Sláva Pilík, jenž tehdy stál ve středu revolučních událostí.

Popis událostí a lidské příběhy, které se staly od listopadu 1989 v Rakovníku, jsou doplněny obsáhlou přílohou s fotografiemi Vlastimila Beneše a Jan Šmidrkala, fotokopiemi originálních dobových dokumentů a také autentickými kreslenými vtipy, které tehdy vytvořil Milan Kounovský.

128 stran, pevná vazba
Cena 250 Kč.

formulář k objednání knihPodivuhodné příběhy z dob nedávno minulých

Napsal Jiří Červenka

Podivuhodné příběhy z dob nedávno 
minulých

Od počátku devadesátých let se autor zabývá zpracováváním neobvyklých životních příběhů ze všech období minulého století. Pro tuto knihu vybral dvacet podivuhodných případů z dob první republiky, 2. světové války a počátku padesátých let, které zpracoval v posledních pěti letech. Seznámíte se krom jiného s neobyčejným příběhem obyčejné dívky, dozvíte se tajemství staré dámy, které po sedm desetiletí tajila, poznáte ženu, pro kterou si vzal život muž s pěti dětmi, a také se v této knize dočtete, kdo byl katem, jenž na pankráckém nádvoří popravil K. H. Franka a dalších 150 válečných zločinců, a proč se celých šedesát let o tomto mistru popravčím nikde nehovořilo.

144 stran, pevná vazba, kniha obsahuje 50 dobových unikátních fotografií
Cena 300 Kč.

formulář k objednání knihTrenér v dešti

Napsal Milan Dvořák

Trenér v dešti

Je napsáno mnoho knih a autobiografií o slavných světových fotbalistech. Jsou o štěstí a talentu hrstky vyvolených. Tato kniha vypráví osudy hráčů i trenérů, v nichž mnozí naleznou svůj vlastní příběh a podrobně monitoruje tento sport pohledem z přízemí a nižších pater, aby se dotkla i těch nejvyšších. Na sebe navazující a střídavě se prolínající příběhy hráčské a trenérské, výhradně z vlastních prožitků a zkušeností autora, jsou naplněny sportovními úspěchy a emocemi, štěstím a odměnou za poctivou dřinu, stejně jako zklamáním, nedoceněním až sportovní tragédií, procitnutím i přehodnocením životních hodnot. Popisují entuziasmus, klubový patriotismus a enormní nasazení těch, kteří chtějí nahoru, i nekalé praktiky v celé své tvrdé realitě, v dnešním fotbalu zcela běžné.

Zvláštní kapitolou jsou rozhodčí, korupce a podvody, ve vrcholové kopané dnes částečně odhalené, ovšem na výkonnostní úrovni nadále mající nevídané žně.

Kniha je určena nejen pro fanoušky kopané a sportu, hráče a trenéry, začínající i pokročilejší. Všímá si podstatnějších životních hodnot, charakterových a volních vlastností, aniž by čtenáři cokoli chtěla uspořádávat.

112 stran, brožovaná vazba
Cena 200 Kč.

formulář k objednání knihVlídné rady jak na nejlepšího přítele

Napsal Viktor Suchel

Vlídné rady jak na nejlepšího přítele

Tato kniha není jen pouhou odbornou příručkou pro výcvik psů, neboť nezbytné rady a pokyny pro výcvik našich čtyřnohých přátel jsou pojaty naprosto srozumitelnou a lehce humornou formou. V knize najdete i devět psích příběhů, při jejichž čtení se mnohokrát zasmějete a také Vám ukápne nejedna slza.

Kniha je v brožované vazbě a má 136 stran. Ilustrovaná je od Luďka Schneidera.
Cena: 200 Kč.

formulář k objednání knih

Prokletí továrníka Pály

Napsal Jiří Červenka

Prokletí továrníka Pály

Jaroslav Jan Pála býval slánským starostou, vynálezcem a především veleúspěšným továrníkem, a to až do doby, kdy ho zastihla krutá osudová rána. V revolučních dnech roku 1945 byl zatčen a označen za toho, kdo zavinil lidickou tragédii. V následujících letech, která strávil ve vězení, až do své smrti prožil neuvěřitelná muka. Do dnešních dnů ale byl život J.J. Pály zahalen tajemstvím.

V roce 2004 začal Jiří Červenka pátrat v archivech a postupně navštívil poslední žijící příbuzné továrníka Pály a očité svědky, aby mohl postavu továrníka Pály představit v objektivním duchu, nezatíženém ideologií minulého režimu.

Kniha v pevné vazbě má 144 stran a obsahuje 90 unikátních fotografií.
Cena: 300 Kč.

formulář k objednání knihŠla s ním až k šibenici

Napsal Jiří Červenka

šla s ním až k šibenici

Autor knihy zpracoval neuvěřitelný příběh jedné manželské dvojice, která si řekla své „ano" den před Štědrým večerem, 23. prosince 1941. On - Oskar Felkl, patřil, díky aktivní účasti na lidické tragédii, mezi nejznámější české gestapáky, a zároveň mezi nejbrutálnější. V téměř sto padesáti případech se při výsleších totiž dopustil, dle svědeckých výpovědích, týrání a mnohdy i nelidského mučení vězňů. Jeho manželka, teprve osmnáctiletá česká dívka z Tuchlovic, Marie Mařincová, naopak vězňům gestapa zase všemožně pomáhala a po celou druhou světovou válku nasazovala svůj život při podporování českých vězněných vlastenců. Jak mohla tato manželská dvojice žít spolu a jaký vlastně byl jejich společný život? Dvouleté autorovo bádání v nejrůznějších českých archívech a následné několikaměsíční pátrání po stopách této manželské dvojice vyvrcholilo nalezením stále ještě žijící manželky Oskara Felkla, Marie, za svobodna Mařincové, v jejím německém bydlišti.

V knize „Šla s ním až k šibenici" si přečtete nejen neuvěřitelný příběh této manželské dvojice, ale i strhující rozhovor s manželkou Oskara Felkla, Marií, a jeho dcerou Astrid. V publikaci, jejíž první vydání vyšlo v roce 2006, rovněž naleznete 165 exkluzivních a nikde nepublikovaných fotografií.

176 stran formátu A5, pevná vazba, cena 300 Kč.
formulář k objednání knih

Vzpomínky na staré Kladno

Napsal Viktor Suchel

Vzpomínky na staré Kladno

Kladenský rodák a patriot Viktor Suchel vypráví s humorem jemu vlastním historky, které se odehrály ve třicátých, čtyřicátých a padesátých letech na starém Kladně. Sto šedesáti stránková kniha je doplněna zajímavými fotografiemi ze starého Kladna a kresbami ilustrátora Luďka Schneidera, který se pokusil ztvárnit figurky, jenž byly neodmyslitelnou součástí této lokality.

Ilustrace Luděk Schneider, 104 stran formátu A5, brožovaná vazba, cena 250 Kč
formulář k objednání knih

 

 

 

 Zatracení parchanti

Napsal Jiří Rezek

Zatracení parchanti

Nová kniha Jiřího Rezka nás tentokrát zavede do dětského domova, kde v šedesátých letech minulého století tvrdě vládnul ředitel ústavu. Zpočátku se hlavní protagonista (sám autor) snaží alespoň přežít, časem se mu však podaří dostat díky víře v sebe samotného z téměř beznadějného postavení. Rezkovo vyprávění je hlavně o pocitech mladého človíčka, postiženého vadou řeči, kterého si „vyhlédl" samotný šéf ústavu…

Ilustrace Luděk Schneider, 104 stran formátu A5, brožovaná vazba, cena 200 Kč
formulář k objednání knih

 

 

 

 Thienfeld

Napsal Jiří Rezek

Thienfeld

Rezkův „Thienfeld" je vyprávění autora na základě skutečných událostí. Své dětství prožil v šedesátých letech 20. století v kladenské čtvrti Thienfeld, která byla v té době pověstná drsným životním prostředím pro všechny jeho obyvatele. Rezek jedinečným způsobem vykresluje osudy zdejších lidí, kteří v této čtvrti žili a kteří neuvěřitelně přesně zapadají svými povahami do neutěšených thienfeldských podmínek.

Rezek ve své knize nezapomíná na strasti zde prožité, nicméně silnější je láska ke všemu, co přežilo. A tím je jeho Thienfelsd se vším všudy.

Ilustrace Luděk Schneider, 96 stran formátu A5, pevná vazba, cena 200 Kč
formulář k objednání knih

 

 

 

120 let Střední zemědělské školy v Rakovníku

Napsal kolektiv autorů

120 let Střední zemědělské školy v Rakovníku

144 stran formátu A5, brožovaná vazba, cena 200 Kč
formulář k objednání knih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záhady Kladenska, Slánska a okolí – 1. díl

Napsal Vladimír Liška

Záhady Kladenska, Slánska a okolí

120 stran formátu A5, brožovaná vazba, cena 200 Kč
formulář k objednání knih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záhady Kladenska, Slánska a okolí – 2. díl

Napsal Vladimír Liška

Záhady Kladenska, Slánska a okolí

120 stran formátu A5, brožovaná vazba, cena 200 Kč
formulář k objednání knih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záhady Kladenska, Slánska a okolí – 3. díl

Napsal Vladimír Liška

Záhady Kladenska, Slánska a okolí

112 stran formátu A5, brožovaná vazba, cena 200 Kč
formulář k objednání knih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres Kladno na prahu nového milénia

Napsal kolektiv autorů

Okres Kladno na prahu nového milénia

208 stran formátu A4, pevná vazba, cena 300 Kč
formulář k objednání knih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významné firmy Slánska a Kladenska

Napsal kolektiv autorů

Významné firmy Slánska a Kladenska

60 stran formátu A4, pevná vazba, cena 250 Kč
formulář k objednání knih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formulář k objednání knih

Objednané publikace Vám zašleme na dobírku.
K celkové ceně za objednané knihy účtujeme poštovné a balné ve výši 120 Kč.

 

 

Nahoru

 vyrobil Ladislav Kratochvíl 3/2007