Slánské listy – Plus vycházejí v plněbarevném provedení v nákladu 40.000 ks, a to v okresech Kladno, Rakovník, Litoměřice, a Praha-západ. Čtenáři si je zdarma odebírají v prodejnách či ze stojanů. Dodáváme je zároveň do restaurací, kadeřnictví a dalších provozoven.Naši čtenáři pocházejí ze všech společenských vrstev, všech věkových kategorií z měst i vesnic. Noviny vychází 1 x měsíčně, a to vždy ve čtvrtek (kromě ledna a srpna). První číslo vyšlo dne 10. února 1993. Formát novin je 235 x 315 mm a sazební obrazec 204 x 284 mm.

1991

Rok založení vydavatelství

3miliony

vydaných novinových výtisků

50

vydaných publikací